DÂY THẦN KINH TỦY

Lý thuyết bài dây thần kinh tủy


I - Cấu tạo của dây thần kinh tủy
Có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rẻ sau (rẻ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh vận động, nối với tủy sống bằng các rẻ trước (rẻ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rẻ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy (hình 45-1 và xem lại hình 44-2).
Hình 45-1. Các rễ tủy và dây thần kinh tủy 1. Sợi hướng tâm ; 2. Rễ sau ; 3. Rễ trước ; 4. Sợi li tâm ; 4 và 1 nhập lại thành dãy thần kinh tủy ; 5. Lỗ tủy (chứa dịch tủy)
Hình 45-2. Các rễ tủy
II. Chức năng của dây thần kinh tủy
Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tủy, cần nghiên cứu chức năng các rẻ tủy.
Nhóm Nga và Thủy đã tiến hành mổ cung các đốt sống cuối cùng ở ếch để tìm rẻ tủy. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái.
Đợi ếch hết choáng, Thủy lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Các kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.
Bảng 45. Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tủy

Câu 2 trang 143 sgk sinh lớp 8
Câu 2:Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?
Trả lời:
Câu 2: 
+ Đối với các chi trước : kích thích dung dịch HCl 1% vào các chi trước nếu các chi khác co thì dây thần kinh cảm giác còn, nếu các chi khác không co thì dây thần kinh vận động mất dây thần kinh cảm giác còn. + Đối với các chi sau : kích thích dung dịch HCl 1% vào các chi sau nếu các chi còn lại co thì rễ cảm giác còn, nếu các chi khác không co thì rễ cảm gíác còn.

Thêm đánh giá

Đăng nhận xét

Tin liên quan